Ngāti Mākino Marae


Otamarakau Marae

Chairman: Tai Rapana

Houmaītawhiti Marae

Chairman: John Merito

Te Awhe o Te Rangi

Chairman: Muriwai Ihakara

Tapuaeharuru Marae

Chairman: Davey Gardiner

Te Takinga Marae

Chairman: Fred Whata

Te Waiiti Marae

Chairman: Jim Schuster