Te Pae o Kahukura 

( Te Reo Program)

"Ko tā te tūtirahōkai, he hōkai taumata ki tōna anō matākaikutu"

The restless spirit of determination will pursue principles and purpose to reach greatness"

'Matene Simon'

 ‘Toitū te mana, toitū te whenua, toitū te tangata, toitū te Mākinotanga!’

My mana is permanent, my estate endures, my soul is resolute, my identity as Mākino perseveres


Underpinned by the four main pou of Te Whare a Mākino, Te Reo o Kahukura is a 12-week te reo Māori program tailored and delivered to Ngāti Mākino uri to strengthen their proficiency around the Māori language and worldview.


We will have two classes available. Ngā tūtirahōkai o te reo o Kahukura will focus on developing basic to Intermediate level speakers of Te Reo Māori, and Ngā niwha o te reo o Kahukura will focus on developing Intermediate to Advance speakers of Te Reo Māori.


Ngā tūtirahōkai o te reo o Kahukura: Basic to Intermediate – This Level will be suited for those who are starting their Te Reo Māori journey, or that have a fundamental understanding of te reo Māori. Te reo o Kahukura will develop your basic understanding of Te Reo Māori and have you speaking with confidence in no time.


We will start with how to correctly pronounce Māori words, names, and place names. We will teach you basic greetings and how to introduce yourself, as well as how to understand and follow tikanga. We will learn the meaning of pepeha, its significance and importance to Māori. We will learn Waiata from Makino and Karakia tailored to this programme. When you finish the course, you will have clear pronunciation of Te Reo Māori, hold a conversation in Te Reo Māori, and have a clear understanding of Tikanga Māori.


Ngā niwha o te reo o Kahukura: Already having a basic to Intermediate understanding of Te Reo Māori, this level may be better suited. Develop a greater understanding of Māori culture while practicing and building confidence learning Te Reo Māori. Learn alongside others at the same level and have fun while you are doing it. On this programme you will use a variety of sentence structures using te reo Māori in a range of formal and informal situations. You will understand detailed grammar structures. You will be able to explain and practice tikanga Māori as well as learning a range of Ngāti Makino waiata and karakia. You will learn about different tenses and be able to create both active and negative sentences using te reo Māori. When you finish the course, you will have the confidence to speak Māori more frequently.

Goals

A goal identified in the Ngāti Mākino Strategic plan under the ‘Kia Mākino’ pou is to increase Te reo proficiency of Ngāti Mākino uri. Develop the reo capability, understanding and practise of Ngāti Mākinotanga through Te Reo Māori classes, Te Reo proficiency of Ngāti Mākino is increased. Strengthen Ngāti Mākino tikanga and Kawa, Traditional Ngāti Mākino knowledge, tikanga and kawa practise is increased.

Te Reo o Kahukura also supports the broader reo aspirations of Te Arawa, and Te Mātāwai investment priorities and intended goal outcomes  including: -

Classes

When: Wednesdays nights beginning 26 April

Where: Face to Face TBC or via ZOOM 

Time: 5.30pm to 6.30pm

Levels: Ngā tūtirahōkai o te reo o Kahukura (Beginner to Intermediate) 

                Ngā niwha o te reo o Kahukura (Intermediate)

Schedule

Info evening for participants ONLY - April 19th 2023

April: Wednesday 26

May: Wednesday 3, 10, 17, 24, 28, 31

June: Wednesday 7, 14, 21, 25, 28


Te Pae o Kahukura Pukenga

Mātene Simon

(Ngā iwi a Te Tokotoru a Manawakotokoto, Ngāti Makino, Te Arawa, Te Whānau o Ruataupare, Tauranga Moana, Te Rarawa.)

 

He mokopuna nō te kohanga reo, he raukura nō Te Kura Kaupapa Māori, he tauwira nō wōna kōeke o Ngāti Pikiao, o Ngāti Hinekura, he tāura nō Te rāngai kawa o Te Tokotoru a Manawakotokoto. I whāngai waiūtia te reo Māori ki a Mātene nōna e tamariki ana. Ka pakeke ai ia, ka tūmatakaka ki te whai i te reo tatangi o wōna iwi e noho mai nā i ngā mata kerewhanga o Te Rotoiti. Kai te rau o te ngutu e mea ana, ko wōna whare tūpuna, tōna whare wānanga, ko wōna pā taunaha, tōna hāputa whakaoreore, ko wōna pā whakawairua, tōna pou whakaohiohi, ko te reo o tōna pākaiahi, tōna whakakaiaiō.


Kanapu Rangitauira

(Ngāti Pikiao, Ngāti Rangitihi, Ngāti Whakaue, Ngāti Porou, Te Whakatōhea)

 

I tupu ake a Kanapu i ngā pāpāringa o Te Rotorua-nui-a-Kahumatamomoe, ā, i kuraina i Te Kura Kaupapa Māori o Ruamata.  I pakeke mai i roto i te reo Māori, ā, koia ko tōna reo taketake.  Tekau mā rima tau ia e whakaako ana hai pouako reo Māori kura tuarua, he ika a Whiro o Te Panekiretanga o te Reo, kua whakawhiwhia ki te tohu Toi Reo Māori hai kaiwhakawhiti reo, kua whai hoki kia tū hai pouako Ātaarangi. E tino ngākaunui ana a Kanapu ki te oranga tonutanga o te arero tūpuna hai taonga tuku iho ki ā tātau tamariki mokopuna. 


Rangitiaria Tibble

(Te Arawa, Te Whānau a Apanui, Ngāti Porou, Tūhoe)

 

He mea whakangote a Rangitiaria ki te wai o te kākahi, he mea whakatupu i ngā rekereke o Ngongotahā maunga, i tōna ūkaipō, i Rotorua. He mokopuna nō Te Waiariki whānui me Te Tairāwhiti.

 

Nō tana ohinga, whakaohoohotia ai ia ki te mana tauwhirowhiro o te reo Māori, ā, e ngākau whakapuke ana ki te whāngai ki te hunga pīkoko ki te arero o ngā mātua tūpuna.

 

He Pouwawao Mātauranga a Rangitiaria i Te Taumata o Ngāti Whakaue, inarā, he pouako, he kaikōkiri mō te kaupapa hirahira o Te Ahu o te reo Māori i te rohe o Te Arawa waka, ‘Mai Maketū ki Tongariro’.

 

He Māmā, he kaihaka, he ihu oneone, ā, he māngai anō hoki a Rangitiaria mō Ngāti Whakaue i te pōari o Te Tatau o Te Arawa. Papaki kau ana ngā tai o mihi ki a koutou, e ngā uri o Mākino!